Referenser

 • Brandskadat hus i Örebro, fasadställning för takararbete
 • Lägenheten efter sanering och spärrmålning
 • Vinden sanerad och spärrmålad
 • Sågen uppställd klart för att starta återuppbyggnad
 • PeO i planeringsfas
 • Villa Fåsjöhyttan, återuppbyggnad av enfamiljsvilla efter brand, rivning av brandskadad villa grunden sparas för återuppbyggnad
 • Stomresning
 • Stomme
 • Invändigt efter stomresning
 • Takläggning
 • Takläggning
 • Snickarn isolerar
 • Plintar för farstukvist
 • Uvändig fasad
 • Kaklat badum bottenvåning
 • Kaklat badrum bottenvåning
 • Köket
 • Vy från vardagsrum
 • Fasadbild med grundmålad panel
 • Återuppbyggnad 8 lgh efter brand på norr i Örebro, bild från vindsbjälklagets brandrester
 • Vindsbjälklaget återuppbyggs
 • Vindsbjälklaget intäckt på den delen som ännu inte har fått nytt tak
 • Anders kollar täckningen
 • Snickare på hög höjd
 • Genomföring för ventilationskanaler
 • Takfotsluftning
 • Färdigläktat på ena takfallet
 • Byggställning
 • Montage av avväxlingsbalkar för nytt bjälklag
 • Nya bjälklaget läggs på plats
 • Nya bjälklaget ligger på plats
 • Upplyft av material
 • Brandskadad innervägg
 • Brandhärjad fastighet Ålkilsplan, brandtillfälle okt 2006 Räddningstjänsten släcker
 • Maj 2007 Ställningen är delvis nerplockad fasaden rentvättad samt nytt tak
 • Brandnatten släckvatten på fasad
 • Etagelägenhet
 • Dagen efter branden
 • Trapphus brand och vattenskadat
 • Taket till viss del bortrivet
 • Vattenskadat innertak
 • Montage av ställning pågår
 • Vädertätning monteras
 • Nu är hela byggnaden regn och snösäker, vilket skapar en bra arbetsmiljö
 • Väggarna på bottenvåningen som är uppkapade för avfuktning
 • Bild från uppkapade väggar på bottenvåning
 • Hisschaktet sticker upp på vindsplanet
 • Arbetsledare Ulf i samspråk med skadereglerare Tomas från Länsförsäkringar Bergslagen
 • Vindsbjälklaget innan tillverkning och montage av takstolar
 • Uppstolpning av takkonstruktion
 • Kenneth och Bengt-Göran i samspråk
 • Underlagspappen snart på plats
 • Paus under inlyft av taktegel
 • Bengt-Göran bakom kupan
 • Erik kapar takpannor
 • Tomas, Ulf, Erik, och Kenneth i samspråk om taket
 • Provisoriskt tak i luften för nerplockning
 • Här plockas det provisoriska vädertaket ner
 • Uppbyggnad av sommarstuga efter brand, montage av väggblock
 • Nisses montagehammare
 • Montage efter 3 timmar
 • Reparation av eldhärjat stall Frötuna Gård
 • Brandskadad fastighet Bytesgatan 9 Lindesberg, brandmorgon
 • Taket avbrunnet
 • Fastigheten sett från norr
 • I väntan på upplyft av material
 • Provisoriskt tak lyfts upp på plats
 • Vädertak monterat nytt tak byggs upp i skyddad miljö
 • Gerard sprutar på puts på brandskadade murstockar
 • Slamning av murstockar
 • Vy från vinden