Om oss

Vi har mycket lång kompetens inom byggsektorn

EBAB är ett byggföretag som grundades 1995, som har samlat på sig mycket lång och bred kompetens inom byggsektorn. Vid starten var vi 4 st anställda men är idag ca: 45 st.

Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och om-byggnader i alla storlekar. I mängden av specialkunskaper kan nämnas kakelsättning och försäkringsskador. Det pågår fortlöpande vidareutbildning i företaget för att behärska nya material och metoder.Vi är inte främmande för nytänkande men blandar gärna detta med erfarenhet och tradition.

Vår branchtillhörighet är Sveriges Byggindustrier www.bygg.org Vi är certifierade enl Per´s Branschregler www.bkr.se.

Verksamhetsområde

EBAB verkar i huvudsak inom Örebro och Västmanlands län från Lindesberg till Örebro-Nora-Hällefors-Kopparberg-Fagersta-Köping-Arboga-Kumla med omnejd. Dock finns inga geografiska gränser för verksamheten.

Inom nämda bygder bjuds ett facinerande utbud av varierande miljöer och byggnadsverk. Det ställer höga krav på kompetens vad gäller planering, genomförande och förvaltning av byggnadsverk. EBAB satsar därför på bred kunskap kombinerat med lång erfarenhet inom byggnation, byggservice och försäkringsskador.

Målsättningen är att kunden kan erhålla tjänster i hela byggprocessen med hänsyn till den kommande förvaltningen. Bra planering ger bästa ekonomi.

Tjänster

I mängden av specialkunskaper kan nämnas kakelsättning och försäkringsskador. Det pågår fortlöpande vidareutbildning i företaget för att behärska nya material och metoder.

Vi är inte främmande för nytänkande men blandar gärna detta med erfarenhet och tradition.

Vi söker byggservicesnickare

Bra planering

I vårt verksamma område bjuds ett fascinerande utbud av varierande miljöer och byggnadsverk. Det ställer höga krav på kompetens vad gäller planering, genomförande och förvaltning av byggnadsverk.

EBAB Byggservice satsar därför på bred kunskap kombinerat med lång erfarenhet inom byggnation, byggservice och försäkringsskador.