Välkommen till EBAB

Byggets alla bitar på en och samma plats

EBAB är ett byggföretag som har samlat på sig mycket lång och bred kompetens inom byggsektorn. Vi utför nybyggnader, tillbyggnader och ombyggnader i alla storlekar.

Vår branchtillhörighet är Sveriges Byggindustrier www.bygg.org och vi är certifierade enligt Byggkeramikrådet www.bkr.se

Verksamhetsområde

EBAB verkar i huvudsak inom Örebro och Västmanlands län från Lindesberg till Örebro-Nora-Hällefors-Kopparberg-Fagersta-Köping-Arboga-Kumla med omnejd. Dock finns inga geografiska gränser för verksamheten.

Tjänster

I mängden av specialkunskaper kan nämnas kakelsättning och försäkringsskador. Det pågår fortlöpande vidareutbildning i företaget för att behärska nya material och metoder.

Vi är inte främmande för nytänkande men blandar gärna detta med erfarenhet och tradition.

Vi söker byggservicesnickare

Bra planering

I vårt verksamma område bjuds ett fascinerande utbud av varierande miljöer och byggnadsverk. Det ställer höga krav på kompetens vad gäller planering, genomförande och förvaltning av byggnadsverk.

EBAB Byggservice satsar därför på bred kunskap kombinerat med lång erfarenhet inom byggnation, byggservice och försäkringsskador.