Försäkringsskador

Trygg Hansa, Folksam, Dina Försäkringar, och If. Det är några av de försäkringsbolag vi samarbetar med när det gäller olika typer av skador.

Du kan med förtroende vända dig till oss om du har fått en vatten- eller brandskada så att vi kan ställa allt tillrätta igen.

Vi är stolta över att vara för Förtroendeentreprenörer åt:

Bra planering ger bästa ekonomi

I vårt verksamma område bjuds ett fascinerande utbud av varierande miljöer och byggnadsverk. Det ställer höga krav på kompetens vad gäller planering, genomförande och förvaltning av byggnadsverk.

EBAB Byggservice satsar därför på bred kunskap kombinerat med lång erfarenhet inom byggnation, byggservice och försäkringsskador.

Tjänster

I mängden av specialkunskaper kan nämnas kakelsättning och försäkringsskador. Det pågår fortlöpande vidareutbildning i företaget för att behärska nya material och metoder.

Vi är inte främmande för nytänkande men blandar gärna detta med erfarenhet och tradition.